Informasjon om beskrivelse av masterprosjekt for søkere til Musikkutøving - Master (Studiestart høst 2022)

Konsen Big Band
Konsen Big Band
Informasjonen skal inneholde en beskrivelse og plan for masterprosjektet. Tema for prosjektet er i utgangspunktet valgfritt, men det bør relateres til studiets utøvende profil. Prosjektet skal presenteres og eventuelt utdypes ovenfor prøvespilljuryen, og danner grunnlaget for deler av samtalen i forbindelse med opptaksprøven. Prosjektbeskrivelsen skal ved eventuelt opptak til studiet revideres, og er således ikke bindende.

Prosjektbeskrivelsen bør inneholde:

  • Tittel/tema
  • Beskrivelse av faglig fokus
  • Plan for dokumentasjon av prosesser og refleksjoner
  • Mulige kunstneriske resultater (for eksempel konserter, tekster, videoer og nettsider)Page administrator: Arne Elvemo
Last updated: 01.11.2021 11:30