Valg av emnegruppe


5. semester

BED-2112
Human Resource Management
10 studiepoeng

BED-2123
Samfunnsøkonomisk analyse

10 studiepoeng

BED-2146 Årsregnskapet
(Valgemne)

10 studiepoeng

6. semester

BED-2147 Økonomistyring 

 

10 studiepoeng

BED-2148 Regnskapsanalyse og verdsettelse

10 studiepoeng

BED-2113
Finansielle instrumenter
(Valgemne)
10 studiepoeng

Innen økonomistyring vil Handelshøgskolen ved UiT Harstad tilby et utvalg anbefalte valgemner hvert semester som vil kunne inngå som et fritt emnevalg.  

I 5. semester er BED-2112 Human Resource Management og BED-2123 Samfunnsøkonomisk analyse obligatoriske emner. Utover dette vil en kunne velge emner fra Handelshøgskolens portefølje. Her er noen forslag:

Det kan være at noen valgemnene får overlappende undervisning med andre emner.

I 6. semester er BED-2147 Økonomistyring og BED-2148 Regnskapsanalyse og verdsetting obligatoriske emner. Utover dette vil en kunne velge emner fra Handelshøgskolens portefølje. Her er noen forslag:

 

Alternativt kan studentene velge andre valgemner fra UiT Norges Arktiske Universitet, men de er da selv ansvarlig for å sjekke at undervisning og eksamen ikke kolliderer med de obligatoriske emnene. Det vil variere noe hvilke av de overnevnte valgemnene som tilbys de ulike årene.

Studentene kan også bruke emner tatt ved andre utdanningsinstitusjoner hvor de har fritt emnevalg. Informasjon om godkjenning og innpasning av slike emner får du hos studiekonsulent på studieprogrammet.

 

5.semester

 

Valgfritt emne som kan tas i utlandet

Valgfritt emne som kan tas i utlandet

Valgfritt emne som kan tas i utlandet

6.semester

Valgfritt emne som kan tas i utlandet

Valgfritt emne som kan tas i utlandet

Valgfritt emne som kan tas i utlandet

 

Det er tilrettelagt for utenlandsopphold ved at studentene kan velge emnegruppe utland.

 

Studenter som ønsker å reise på utveksling i kun ett semester, kan ta de resterende 30 studiepoengene av tredjeåret som valgfrie emner. For at bachelorstudenten skal få godkjent emnegruppe utland må de ha tatt minimum 20 studiepoeng i utlandet.

 

Et utenlandsopphold vil gi erfaringer som gjør kandidaten mer attraktiv i yrkessammenheng. Ved å lære et annet utdanningssystem og en ny kultur å kjenne vil du begynne å se livet med andre øyne. En forandring kan være forfriskende, og det vil gi deg impulser som kan påvirke karrierevalgene dine.

Bachelorgradsprogrammene ved Handelshøgskolen åpner opp  for utenlandsopphold i femte og sjette semester. Informasjon om søknadsfrister, mulige steder å reise til samt alt annet som er viktig å tenke på finner du på finner du på nettsiden; «Internasjonalisering ved BFE»

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet.

 Page administrator: Maria Johansen Zachariassen
Last updated: 04.03.2020 12:46