Pensumliste våren 2018

Campus Harstad Avdeling vernepleie

Vårsemesteret 2018

VUMMA- Videreutdanning i Motivasjon, mestring og Arbeid

Modul Endrings- og samarbeidslæring 15 studiepoeng/credits

Foreløpig litteraturliste, vil bli oppdatert jan. 2018.

 

Pensum/litteraturlist  800 sider

Spurkeland , J. (2012) Relasjonskompetanse  - Resultater gjennom samhandling, kap.1, 2, 3,  6 og 10.   Oslo: Universitetsforlaget  ISBN 9788215019482                                   100 sider

Helsedirektoratet, Veileder (2014)  IS- 2076: SAMMEN OM MESTRING- Veileder i lokalt     psykisk helsearbeid og rusarbeid for vaksne. Et verktøy for kommuner og     spesialisthelsetjenesten                                                                                                122 sider

Manger og Wormnes (2015) Motivasjon og mestring. Utvikling av egne og andres ressurser (2.utgave), kap. 2, 3 ,4, 5 og 6. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1660-4     141 sider                                                                       

Maddux, J. E. (2009) The power of believing you can. In  S. J. Lopez & C. R. Snyder (Eds.), The Oxford Handbook of positive psychology (sec.ed.) Oxford: University Press.      12 sider                                                                     

Barth, Børtveit, Prescott (2013): Motiverende Intervju. Samtaler om endring.  Oslo: Gyldendal, ISBN 9788205424081                                                                                 190 sider                                            

https://www.napha.no/search/?pageNumber=0&q=ips

Individual Placement and Support (IPS) - en praktisk veileder – NAPHA                   200 sider

(Revidert utgave med forord av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Formålet med denne boken er først og fremst å gi en god innføring i Individual Placement and Support (IPS) til alle som jobber med, eller er interessert i, rehabilitering av mennesker med alvorlige psykiske lidelser.)       

 

Anbefalt litteratur

William R. Miller og Stephen Rollnick, Ane Sjøbu (Oversetter)( 2013) Motiverende samtale (heftet ) støtte til endring, kap. 1, 2. Bergen: Fagbokforlaget                                          18 sider
Page administrator: Linda Pettersen
created: 21.12.2017 12:10