Låne PC av UiT - Electronic Exams

Dersom du ikke har egen PC eller mac som tilfredsstiller kravene, kan du låne en bærbar PC av UiT. Utlån gjelder kun til skriftlige skoleeksamener. 

For å få låne PC av UiT må du søke om dette senest 1 uke før eksamen.

I emnefeltet på e-posten skriver du følgende:

  • Lån av PC til eksamen
  • Ditt campus

E-posten må inneholde følgende:

  • emnekode 
  • dato for eksamen 
  • navn

Her kan du se hvor du sender søknad avhengig av hvilket eksamenssted det er snakk om:

Eksamenssted: Send søknaden til:
Narvik

Seksjon for utdanning og kommunikasjon på e-post til marit.bakkejord@uit.no eller ellen.solheim@uit.no

Tromsø

UiT infosenter på e-post studieinfo@uit.no

Harstad

Fellestjenesten for eksamen på e-post til eksamen@hjelp.uit.no

Alta

Servicetorget på e-post til servicetorget.alta@uit.no

Hammerfest

Studieadministrasjonen ved IHO på e-post til iho.studier@support.uit.no Merk e-posten med "Søknad om låne PC Hammerfest"

Du får informasjon om uthenting av PC når du får svar på din søknad.

Lånt PC skal leveres tilbake så snart du har fullført eksamen. 

Last changed: 09.10.2020