Adferdsvansker

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777645861
Research areas:

Effekten av behandlingstiltak, barn og unges psykiske helse, barnevern


Phone: +4777645854
Research areas:

Implementeringsforskning, effektforskning

Behandling og forebygging av atferdsvansker hos barn og unge


Phone: +4777645866
Research areas:

Helsefremmende og forebyggende tiltak for barn og unges psykiske helse.

Atferdsvansker.

Barn av psykisk syke og rusmiddelmisbrukende foreldre.

Implementering av virksomme tiltak i praksisfeltet.

Kompetanse og tiltak innen kommunalt og statlig barnevern


Phone: +4777644345
Research group: Anvendt psykologi

Research areas:

Learning; Extinction; Cognitive and verbal control; Avoidance; Social competence training; Evaluation; Counterfactual thinking; Procrastrination


Skip to main content