Legemidler

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777646169
Research areas:

Permeabilitet over biologiske barrierer. (Snurr film under for mer informasjon)

 

The phospholipid vesicle-based permeation assay (PVPA)

Liposomer som legemiddelbærer

Liposomer som modellsystem for celler og bakterier i interaksjonsstudier

Delivery av lipofile virkestoff


Phone: +4777646719
Research areas:

Mine forskningsinteresser samsvarer med forskningsinteressene til gruppa "Drug transport and delivery".

og angår formulering og optimalisering av legemiddelformuleringer for topical- (sårbehandling) og systemisk- (injeksjonsmedisin) administrasjo mtp:

  • Holdbarhet/stabilitet
  • Brukervennlighet
  • Effekt
  • Bivirkningsprofil
  • Fremstillingsmetode

Karakterisering av legemiddelformuleringens fysikalskjemiske-, biofarmasøytiske- og kliniske/terapeutiske egenskaper skjer vha a in vitro, ex vivo og in vivo testing.