Legemidler

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777646169
Research areas:
  • Permeabilitet over biologiske barrierer
  • The phospholipid vesicle-based permeation assay (PVPA)
  • Liposomer som legemiddelbærer
  • Liposomer som modellsystem for celler og bakterier i interaksjonsstudier
  • Delivery av lipofile virkestoff

 


Phone: +4777646719
Research areas:

Mine forskningsinteresser samsvarer med forskningsinteressene til gruppa "Drug transport and delivery".

og angår formulering og optimalisering av legemiddelformuleringer for topikal- (sårbehandling) og systemisk- (injeksjonsmedisin) administrasjo mtp:

  • Holdbarhet/stabilitet
  • Brukervennlighet
  • Effekt
  • Bivirkningsprofil
  • Fremstillingsmetode

 

Karakterisering av legemiddelformuleringens fysikalskjemiske-, biofarmasøytiske- og kliniske/terapeutiske egenskaper skjer vha a in vitro, ex vivo og in vivo testing.