Kreft

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777644720
Research areas:

Autofagi, celle signalering og genregulering med relevans for kreft,nevrodegenererende sykdommer og forsvar mot intracellulære infeksjoner.


Phone: +4777644641
Research areas:

Biomarkører i blod og kreftsvulster som kan gi informasjon om framtidig kreftsykdom, hvilken type kreftsykdom, prognose av kreftsykdommen, hvilken behandling som gir effekt og tilbakefall av kreftsykdom. 


Phone: +4777646506
Research group: Farmakologi

Research areas:

Cell signalling and protein kinases regulation with relevance to cancer. Drug discovery for compunds with anti-cancer activities. 


Phone: +4777644070
Research areas:
  • Makromolekylers struktur og funksjon
  • Det molekylære opphav til enzymers kuldeadaptasjon
  • Utvikling av enzymer for anvendelse
  • Bioprospektering