Mikrobiologi

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777649125
Research areas:

Antiviral forskning:polyomavirus,HIV,HCV,HSV,CMV med vekt nå på HCV terapi og mekanismer på polyomavirus


Research areas:

Antibiotikaresistens, klinisk mikrobiologi, folkehelse