Psykisk helse

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777646279
Research group: Psykisk e-helse

Research areas:

Personality, internet-based mental health interventions, parental rearing, vulnerability models, health-related quality of life, clinical psychology, alcohol abuse, health care outcome research, perceived safety.

H-index (May 2020) :  51


Phone: +4777645871
Research areas:

Barn og unges psykiske helse

Barn av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre

Barn som pårørende

Barnevern

Psykisk helse i skolen

Skoledrop-out

Unge flyktninger/asylsøkeres psykiske helse

Barnevernfaglig veiledning


Phone: +4777645687
Research group: Basalfag i psykologi

Research areas:

Klinisk psykologi

Helsepsykologi

 

 


Phone: +4777646446
Research group: Klinisk psykologi

Research areas:

Forskningsinteresser er knyttet til klinisk psykologisk fagutvikling og praksisnære tema.

Vitenskapelige arbeider dekker et bredt spekter av aktiviteter innen depresjon (sårbarhet, kognitive prosesser, nevropsykologi og personlighet), forebygging, tidlig intervensjon, lavterskeltilbud, selvhjelp og behandling. Jeg arbeider både med kvantitative og kvalitative forskningsmetoder.

Hovedinteresser er a) depresjon og sårbarhet, b) klinisk sped- og småbarnspsykologi, c) relasjonstraumer, d) psykosomatiske tilstander/ medisinsk uforklarte fysiske symptomer (MUPS), e) klinisk helsepsykologi, f) behandlingsforskning, tidlig intervensjon og indikert forebygging, g) visuelle metoder i forskning og behandling, h) lærings- og mestringsgrupper, og i) brukermedvirkning og samhandling.