Barnevern

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777645857
Research areas:
  • Barnevern, barn under offentlig omsorg, slektsfosterhjem, fosterhjem
  • Familie- og barndomssosiologi
  • Lokalsamfunn
  • Levekår og oppvekstmiljø

Research areas:

Neonatologi

Psykatri


Phone: +4777645866
Research areas:

Helsefremmende og forebyggende tiltak for barn og unges psykiske helse.

Atferdsvansker.

Barn av psykisk syke og rusmiddelmisbrukende foreldre.

Implementering av virksomme tiltak i praksisfeltet.

Kompetanse og tiltak innen kommunalt og statlig barnevern


Phone: +4777623274
Research areas:

Barnevernsrelatert forskning, profesjonsforskning, praksisnær forskning, samiskrelatert forskning, kulturell kompetanse, barnevern og psykisk helse

 


Phone: +4777623272
Research areas:

Kvalitative forskningsmetoder, beslutningsprosesser, familieråd som beslutningsmodell i barnevernet, barnets deltakelse i beslutningsprosesser, barndom, oppvekst og foreldreskap i samtiden.


Phone: +4777645859
Research group: Tiltak og behandling

Research areas:

Familie- og velferdssosiologi

Barnevern, offentlig omsorg, slektsfosterhjem, fosterhjem

Foreldremekling, barns deltakelse