Helsepsykologi

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777646772
Research group: Basalfag i psykologi

Research areas:

Helsepsykologi, resiliens, klinisk psykologi, søvn og døgnrytmer, psykometri, multivariat statistisk modellering.


Phone: +4777645687
Research group: Basalfag i psykologi

Research areas:

Klinisk psykologi

Helsepsykologi