Folkerett

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777644195
Research areas:

Folkerett (internasjonal rett), særlig reglene om når stater kan bruke militær makt (jus ad bellum) og hvilke regler som gjelder når de gjør dette (jus in bello), samt menneskerettigheter

Undervisning:

Folkerett, statsrett og menneskerettigheter

Aktuelle forskningsinteresser:

Maritim krigføring


Phone: +4777645237
Research areas:

Havrett, fiskerirett, miljørett, alminnelig folkerett


Phone: +4777646208
Research areas:

Undervisning
Havrett, miljørett, folkerett og forvaltningsrett

Aktuelle forskningsinteresser
Internasjonal miljø- og havrett


Phone: +4777646915