Straffeprosess

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777644576
Research areas:

Strafferett, straffeprosess og politirett. Et hovedtema i min forskning er integritetsvern og hjemmelskrav for ulike inngrep i den private sfære og privatlivets fred. Dette har særlig sentral betydning innenfor rettsdisiplinene strafferett, straffeprosess, politi- og bevisrett, men gjør seg i stadig tydeligere grad gjeldende også på forvaltningsprosessens område. Et annet hovedtema innenfor mine forskningsprosjekter er bruk av integritetsinngripende bevismidler, som f.eks. bruk av opplysninger fra overvåking og etterretning eller DNA-analyser. 


Phone: +4777649172
Research areas:

Straffeprosess, menneskerettigheter, strafferett og statsrett


Phone: +4777644557
Research areas:

Strafferett, straffeprosess, statsrett, folkerett.