Havrett

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777645237
Research areas:

Havrett, fiskerirett, miljørett, alminnelig folkerett


Phone: +4777646208
Research areas:

Undervisning
Havrett, miljørett, folkerett og forvaltningsrett

Aktuelle forskningsinteresser
Internasjonal miljø- og havrett


Phone: +4777645952
Research areas:

Folkerett, Havrett, miljørett, forvaltningsrett, statsrett, metode


Phone: +4777644332
Research areas:

Økosystem-basert havforvaltning

Aktiviteter i Arktis

Forvaltningen av Arktis

Marin forvaltning

Konsekvensanalyse


Phone: +4777660328
Research areas:

Oljevern

Maritim sikkerhet

Beredskap

Søk og redning

Havmiljø

Havrett