Havrett

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777645237
Research areas:

Havrett, fiskerirett, miljørett, alminnelig folkerett


Phone: +4777646208
Research areas:

Undervisning
Havrett, miljørett, folkerett og forvaltningsrett

Aktuelle forskningsinteresser
Internasjonal miljø- og havrett


Phone: +4777645952
Research areas:

Folkerett, havrett, miljørett, forvaltningsrett, metode


Phone: +4777644332
Research areas:

Økosystem-basert forvaltning av havet og kystsonen
Marin arealplanlegging (marin spatial planning)
Marin forvaltning
Konsekvensanalyse
Aktiviteter i Arktis
Forvaltningen av Arktis


Phone: +4777660328
Research areas:

Sikkerhetsstyring

Arktisk sikkerhet

Maritim sikkerhet

Beredskap

Internasjonale regimer

Havforvalting