Miljørett

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777645237
Research areas:

Havrett, fiskerirett, miljørett, alminnelig folkerett


Phone: +4777646208
Research areas:

Undervisning
Havrett, miljørett, folkerett og forvaltningsrett

Aktuelle forskningsinteresser
Internasjonal miljø- og havrett


Phone: +4777645952
Research areas:

Folkerett, havrett, miljørett, forvaltningsrett, metode