Fiskerirett

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777645713
Research areas:

Ongoing research: Norwegian fisheries legislation

 


Phone: +4777645237
Research areas:

Havrett, fiskerirett, miljørett, alminnelig folkerett