Juridisk metode

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777645713
Research areas:

Ongoing research: Norwegian fisheries legislation

 


Phone: +4777645952
Research areas:

Folkerett, havrett, miljørett, forvaltningsrett, metode


Phone: +4777649173
Research areas:

Sivilprosessrett, særlig europeisering av sivilprosessretten

Mekling og alternativ konfliktløsning

Barn og konfliktløsning

Komparativ rett