Forvaltningsrett

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777645713
Research areas:

Ongoing research: Norwegian fisheries legislation

 


Phone: +4777644555
Research areas:

Undervisning
Statisk tingsrett, rettshistorie

Aktuelle forskningsinteresser
Fast eiendoms rettsforhold, ressursforvaltning


Phone: +4777646208
Research areas:

Undervisning
Havrett, miljørett, folkerett og forvaltningsrett

Aktuelle forskningsinteresser
Internasjonal miljø- og havrett


Phone: +4777645293
Research group: Formuerett

Research areas:

Avtalerett, kontraktsrett, erstatningsrett og forvaltningsrett.