Avtalerett

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777645293
Research group: Formuerett

Research areas:

Avtalerett, kontraktsrett, erstatningsrett og forvaltningsrett.