Statsrett

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777645713
Research areas:

Ongoing research: Norwegian fisheries legislation

 


Phone: +4777644195
Research areas:

Folkerett (internasjonal rett), særlig reglene om når stater kan bruke militær makt (jus ad bellum) og hvilke regler som gjelder når de gjør dette (jus in bello), samt menneskerettigheter

Undervisning:

Folkerett, statsrett og menneskerettigheter

Aktuelle forskningsinteresser:

Maritim krigføring


Phone: +4777645952
Research areas:

Folkerett, havrett, miljørett, forvaltningsrett, metode