Alders tids bruk

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777644555
Research areas:

Undervisning
Statisk tingsrett, rettshistorie

Aktuelle forskningsinteresser
Fast eiendoms rettsforhold, ressursforvaltning