Rett til beskyttelse fra forfølgelse

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Research areas:

Undervisning
Folkerett, Menneskerettigheter, Asyl- fremmedrett og Familierett.

Aktuelle forskningsinteresser
-Internasjonal rettsbeskyttelse for barn på flukt. En undersøkelse av barns rett til oppholdstillatelse ihht. flyktningkonvensjonen. (Doktorgradsprosjekt).