Komparativ rett

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777649173
Research areas:

Sivilprosessrett, særlig europeisering av sivilprosessretten

Mekling og alternativ konfliktløsning

Barn og konfliktløsning

Komparativ rett