Rein

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777644792
Research areas:

Fysiologiske tilpasningsmekanismer hos polare pattedyr og fugl. Særlig fokus på dyrenes kuldetoleranse og evne til å opprettholde energibalanse, samt på toleranse til oksygenmangel hos dykkende dyr.


Phone: +4777644790
Research areas:

Studier av symbiotisk mikrobiell fordøyelse og fordøyelsesfysiologi hos arktiske pattedyr og fugler.

Pågående prosjekter:

Scopus
Google Sholar


Phone: +4777646884
Research areas:

Kvantitative metoder (statistisk og matematisk modellering, study design) i Økologi og Evolusjonær Biologi. Er interessert i både populasjons-, samfunns- og økosystemsøkologi, og i dyr, planter og andre organismer. Stort fokus på effekter av klimaendringer, og hvordan vi kan forutsi endringene i årene som kommer.