Fotballøkonomi

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777623154
Research areas:

Strategy and business performance

Scolarship of Teaching and Learning