Fotballøkonomi

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777623154
Research areas:

Business Strategy

Scolarship of Teaching and Learning (SoTL) in Higher Business Education