Næringsøkonomi

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777645543
Research areas:

The economics of contests

The economics of research and development

Næringsøkonomi

Anvendt spillteori


Phone: +4777645540
Research areas:

Samfunnsøkonomi, reguleringsteori, næringsøkonomi, konkurransepolitikk og innovasjon.


Phone: +4777646135
Research areas:

Ny økonomisk geografi, økonomisk vekst, eksperimentell økonomi, næringsøkonomi