Regional utvikling

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777646135
Research areas:

Ny økonomisk geografi, økonomisk vekst, eksperimentell økonomi, næringsøkonomi