Næringsreguleringer

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777645540
Research areas:

Samfunnsøkonomi, reguleringsteori, næringsøkonomi, konkurransepolitikk og innovasjon.