Produktivitetsanalyse

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4778450175
Research areas:

Effektivitetsanalyse

Produktivitetsanalyse

Strategisk prising

Lineær programmering

Ikke-parametrisk analyse

Statistikk og kvantitativ analyse

Økonometri