Forbrukeres holdninger

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777058227
Research areas:

Nils Magne Larsen er del av et større internasjonalt forskningsmiljø (CBAR - Consumer Behavior Analysis Research) med grener til Wales, England, Island, Brasil og USA. Hans primære forskningsinteresser er studier av forbrukeratferd i naturlige butikkmiljøer, herunder gjennomføring av eksperimenter for å analysere effekten av ulike stimuli og tiltak på butikknivå.


Phone: +4777646133
Research areas:

RESEARCH INTERESTS                      

Social Psychology (Attitude Strength – Attitude-behaviour models / measurement)

Consumer Behaviour (Perceived Quality/Satisfaction/Loyalty/Branding)

International Marketing (Country-of-Origin research/Country Image)

Product Development (Product testing – perceived quality/satisfaction)

Generic - Commodity Marketing / co-branding (different aspects)

Research Methods (Survey research/Attitude measurement/Context Effects/SEM-LISREL)

Food Choice and (Sea)Food Consumption Behaviour (different aspects)