Kommunal samhandling

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777645878
Research areas:
  • Barn og unges psykiske helse.
  • Triste og engstelige barn.
  • Helsetjenesteforskning.
  • Evaluering.

Phone: +4777645881
Research areas:

Kvantitative forskningsmetoder, meta-analyse og psykometri, utbrenthet og engasjement, psykisk helse og luftfart.


Phone: +4777620828
Research areas:

Sosialfaglig profesjonskompetanse

Flerfaglig samarbeid

Sosial omsorg

Arbeidsinkludering

Supported employment

NAV

Barneverntjenester