Dataanalyse

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777660246
Research areas:

Statistisk signalteori, høyere ordens statistikk, ikke-lineære systemer, ultralyd, mikrobølger, hyperthermi, tidsrekkeanalyse og prediksjon, fluiddynamikk, vindkraftressurser, fornybar energi. 


Phone: +4777644032
Research areas:
  • Green and energy-efficient computing, energy informatics
  • Parallel and distributed computing systems, cyber-physical systems
  • Parallel programming, concurrent data abstractions, programming systems, runtime systems
  • Dependable computing systems
  • Intelligent systems