Geofysikk

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777646266
Research areas:

Research interests:
Gas hydrates, free gas accumulations, submarine slope stability, fluid flow on continental margins, climate change.
Seismic imaging, shear-wave seismics, converted waves, 3D seismic interpretation.


Phone: +4777646956
Research areas:

Sol-jord vekselvirkning, ionosfærefysikk, magnetosfærefysikk, nordlys, geomagnetisme, romvær


Phone: +4777644446
Research areas:

Marin geologi og geofysikk.