Enzymer

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Research areas:
  • Makromolekylers struktur og funksjon
  • Det molekylære opphav til enzymers kuldeadaptasjon
  • Utvikling av enzymer for anvendelse
  • Bioprospektering

Skip to main content