Arkeologi

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777644317
Research areas:
  • kulturminnevern
  • museum
  • eksperimentell arkeologi
  • jernalder
  • middelalder

Phone: +4777623304
Research areas:

Bergkunst i nord. Fortidens jakt og fangst på villrein til tamreindriftens utvikling fra middelalderen til ny tid. Samisk kulturhistorie, kulturminneforvaltning og forskningsetikk.