Barnehage

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777660440
Research areas:

Pågående FoU: Kompetansebehov i barnehagesektoren
Pågående FoU: Rektruttering av studenter til barnehagelærerutdanningen

IKT og læring
Bruk av digitale verktøy dokumentasjon i barnehagen
Fleksibel læring


Phone: +4777660442
Research areas:

 Barn og sted,  barns medvirkning i barnehagen, improvisasjon, visuell entografi/pedgogikk, de yngste barna

Anne Myrstad er arbeidspakkeleder i BARNkunne, WP 7:  BarnSted - fortid, nåtid og framtid


Phone: +4777660445
Research areas:

Medvirkning, improvisasjon, de yngste barna