Barnespråk

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777646665
Research areas:

Sammenlignende språkvitenskap, syntaks, pragmatikk og informasjonsstruktur, nordiske dialekter, barnespråk, flerspråklighet, engelsk, nordisk, samisk


Phone: +4777660587
Research areas:

Flerspråklighet, barns språkutvikling, språkstimulering i barnehagen, overgang barnehage-skole, rekontekstualisert språk.


Phone: +4777644256
Research areas:

First, second/third, and bilingual language acquisition, syntactic variation, heritage languages, language attrition, diachronic change, com­parative syntax, word order, nominal structure (grammatical gender, definiteness, possessives), English, Norwegian (especially North Norwegian dialects), Russian, German