Bibelen

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777644363
Research areas:

- religionsfilosofi

- fenomenologi

- kroppens fenomenologi og teologi

- hverdagsspråksfilosofi

- krysningspunkter mellom det hverdagslige og det hellige

- religionsestetikk og estetisk teori

- teologiske grunnlagsspørsmål

- teologisk antropologi

- erindring og religion


Research areas:

RESEARCH INTERESTS:
The Hebrew Bible/Old Testament
- the prophetical and poetical literature
- the book of Isaiah
- the books of Ezra and Nehemiah
Linguistics, narratology, intertexuality, historiography, cultural memory, reception history of the Bible, Bible and politics

FORSKNINGSOPPHOLD/ STAYS IN PURPOSE OF RESEARCH
2000 and 2002: St. Hugh's College and Oxford University
2006 (Nov.)-2007 (Nov.): Visiting Scholar UC Berkeley
2007 (Nov./Dec.): Tantur Ecumenical Institute for Theological Studies, Jerusalem
2008 (March, May, July-August): Ecole Biblique Jerusalem                                         
2009 (May, July): Ecole Biblique Jerusalem

2010: Ecole Biblique Jerusalem/ Cambridge University (Jan-March), American University of Beirut (April), Humboldt Universität Berlin (April-October), Ecole Biblique Jerusalem (November-December)

2012 (Jan-Aug) Ecole Biblique Jerusalem/Tel Aviv University


Phone: +4777645533
Research areas:

Nordnorsk og samisk religionshistorie:

Samisk_roald

Sentralt i mine forskningsinteresser står forholdet mellom kirkelig (institusjonell) og folkelig (ikke-offisiell) religiøsitet. Kirkens og prestenes selvforståelse er ikke alltid den samme som folkets/menighetens forståelse av religiøse anliggender. Ulikhetene kan komme til uttrykk på flere måter, bl.a. i ulike former for "gjenstridighetspraksiser" og i fortellinger om "svartebokprester".

Det folkelige tradisjonen gjør ofte bruk av praksiser som står i et spenningsforhold til kirkens synspunkter. Praksisene kan bestå i f.eks. helbredelsesvirksomhet og har ofte forbindelser tilbake til førkristen praksis. Hvordan eldre og nyere religiøse praksiser forholder seg til hverandre, er et annet tema i mine forskningsinteresser.

nordnorsk_roald

En annen måte ulikheter mellom kirkelig og folkelig meningsdannelse kommer til uttrykk, er i de kristne vekkelsestradisjonene (f.eks. læstadianismen) som står i et klart spenningsforhold til den offisielle kirken. Læstadiansk historie og tradisjon har derfor en viktig plass i mitt forskningsarbeid.

Ett langsiktig prosjekt er arbeidet med en oversikt over predikanter som har virket innen norsk læstadiansk tradisjon.


Les:
Mer om Nordnorsk religionshistorie

Mer om Samisk religionshistorie
 

 Japansk religionshistorie:

Japansk religion er en "sidegren" av mine forskningsinteresser. Jeg er særlig opptatt av buddhistisk filosofi i møte med vestlig tradisjon, men også av buddhismens historie i Japan, samt shinto-religionens uttrykksformer i japansk samfunn i fortid og nåtid.

En relativt omfattende oversikt over japansk buddhisme er lagt ut på mine nettsider, og jeg vil fremover forsøke å bygge den videre ut også med andre sider fra japansk religionshistorie, for eksempel med materiale om Shinto-religionen.

Mer om Japansk religionshistorie

japansk_roald


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skip to main content