Canada

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Research areas:
  • Kvinner som forfattere/kvinneperspektiver på litteraturen, kvinners bidrag til utvikling av den engelskspråklige romanen.
  • Canadisk litteratur/nordområdeperspektiv på litteraturen.
  • Postkolonial litteratur.
  • Border poetics/grenseperspektiver på litteraturen.
  • Kvinnelige forfattere som modernister.

Phone: +4777644332
Research areas:

Økosystem-basert havforvaltning

Aktiviteter i Arktis

Forvaltningen av Arktis

Marin forvaltning

Marin arealplanlegging

Konsekvensanalyse