Dannelse

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777646621
Research areas:
  • Vitenskapshistorie og -sosiologi
  • Dilettantisme i kunst og vitenskap
  • Oversettelsesteori/kulturell oversettelse
  • Nettverksbygging og kosmopolitisme

Phone: +4777644350
Research areas:

Kulturhistorie, historiografi, historieteori, bokhistorie, Ibsen


Phone: +4777649176
Research areas:

1: Politisk filosofi

Demokratiteori, menneskerettigheter, multikulturalisme, religion og politikk, ytringsfrihet, fordelingsrettferdighet, global rettferdighet. 

2: Sosialfilosofi

Sosialiseringsteori, sosial epistemologi, Kritisk teori      

3: Kontemplative tradisjoner   

Stoisisme, eksistensfilosofi, Buddhistisk filosofi og meditasjon, mindfulness 


Skip to main content