Dannelse

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777646621
Research areas:
  • Vitenskapshistorie og -sosiologi
  • Dilettantisme i kunst og vitenskap
  • Oversettelsesteori/kulturell oversettelse
  • Fortelleteori
  • Pasienttekster og narrativ medisin

Phone: +4777644350
Research areas:

Kulturhistorie, historiografi, historieteori, bokhistorie, Ibsen


Phone: +4777649176
Research areas:

1: Politisk filosofi

Demokratiteori, menneskerettigheter, multikulturalisme, sekularisme og religion i offentligheten, ytringsfrihet, ulikhet og fordelingsrettferdighet, inkludering og betingelser demokratisk deltakelse, global rettferdighet. 

2: Sosialfilosofi

Dannelsesprosser, personlig identitet, og anerkjennelsesteori; sosial epistemologi; Kritisk teori      

3: Bevissthetsfilosofi og kontemplativ filosofi    

Stoisisme, Buddhistisk filosofi, mindfulness, meditationens filosofi