Digitale ferdigheter

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777660507
Research areas:

Teknologi og teknologiforståelse i lærerutdanninga

Samskrivingsteknologier, wiki

Engelskspråklig litteratur; engelskdidaktikk