Etikk

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777649176
Research areas:

1 Demokratiteori (deliberativt demokrati; offentlig fornuft; populisme og demokrati) 

2 Ytringsfrihet (normative, rettslige og moralske spørsmål; hatprat; blasfemiregulering)

3 Sekularisme og religion (kulturell og religiøs likestilling; religiøs særbehandling)     

 


Phone: +4777058221
Research areas:

Medlem av forskergrupper:

- Organisasjon og ledelse

- Strategi, styring og ledelse