Frafall i skolen

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777644367
Research areas:

utdanning og sosial ulikhet

utdanningspolitikk

hjem-skole samarbeid

geografiske utdanningsforskjeller

ungdom

ung i nord