Fredsforskning

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777646761
Research group: Urfolk og bistand

Research areas:

Afrika, Eritrea, Etiopia, nord-sør relasjoner, norsk fredsmekling, bistandshistorie, utviklingsstudier, kjønnsstudier, urfolksstudier, italiensk kolonisering, utdanning, innføring vestlig utdanning i Afrika


Phone: +4778450677