Fysisk aktivitet

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777660432
Research areas:

Friluftsliv, uteskole og kroppsøvingsfaget.


Phone: +4777660769
Research areas:

Fysisk aktivitet og hjerte-/karsykdom
Fysisk aktivitet og osteoporose
Fysisk aktivitet og overvekt
Prevalens, mønster og trender i fysisk aktivitet
Sensorteknologi fysisk aktivitet, metodeutvikling
Epidemiologi, kvantitative forskning, befolkningsundersøkelser


Phone: +4777660453
Research areas:

Fysisk trening i fotball/lagidretter

Teknologi i idrett

Testing av idrettsutøvere

Fysisk aktivitet og treningspåvirkning av barn, unge og voksne