Hamsun, Knut

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777644260
Research areas:

Hamsun-gruppa

August Strindbergs forfatterskap

William Shakespeare

Paul Auster

Dag Solstad

Karl Ove Knausgård

 


Phone: +4777644873
Research areas:

 

 • Litteratur og medisin
 • Humanistisk helse- og sykdomsforskning
 • Patografier
 • Sykdomsnarrativer
 • Narrativ medisin
 • Skandinavisk samtidslitteratur
 • Hamsuns forfatterskap
 • Celebritetsstudier 
 • Dekadanse
 • Digital litteratur

Phone: +4777645635
Research areas:
 • tysk litteratur- og kulturhistorie fra opplysnings- til nåtiden
 • litteraturteori, særlig hermeneutikk
 • antisemittisme og jødisk-tysk -historie,
 • vitenskapshistorie, særlig dilettantisme,
 • bokhistorie
 • polulære sjangre, særlig kriminalroman og vampirslitteratur
 • bild og tekst, new codicism
 • sykdomshistorier (spes. tidlig nytid)
 • Johannes Schefferus

Phone: +4777644235
Research areas:

 

Polarlitteratur

Arktisk litteratur

Knut Hamsuns forfatterskap

Cora Sandels forfatterskap

Norsk lyrikk

Reiseskildringer

Nordnorsk litteratur

Økokritikk