Kjønn

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777645559
Research areas:

Min forskningsinteresse har vært konsentrert rundt fiskerisamfunn med særlig vekt på kulturelle og kjønnsrelasjonelle aspekter i forhold til lønna og ulønna arbeid og til politikk. Utgangspunktet mitt har vært forskning på steder i kyst-Finnmark og ved store innsjøer i Tanzania og Nord Kamerun.


Phone: +4777644358
Research areas:
  • Økonomisk og sosial historie i middelalder og tidlig nytid, herunder særskilt:
    -  Prinsipper for eiendomsoverføring mellom generasjonene i middelalderen og tidlig nytid. - Fokus ligger på hvilke strategier som ble tillempet i forhold til arv, medgift og testamenter, i skjæringsfeltet mellom slektsgruppe, parfamilie og lovgivende myndigheter som stat og kirke
  • Rettshistorie, kanonisk rett
  • Rettighetsforhold knyttet til utnytting av felles-ressurser (almenning og utmark)
  • Samisk historie, kultur og rettssituasjon:
    -  Samiske rettigheter til land og vann i historisk perspektiv
  • Sosiale og økonomiske nettverk på Nordkalotten i eldre tid, interetniske relasjoner og samhandling

Phone: +4777645593
Research areas:

Gunhild Hoogensen Gjørv is Professor of Critical Peace and Conflict Studies at the UiT The Arctic University of Norway.

Keyword research interests: civil-military conflicts, counterinsurgency (COIN), hybrid warfare, civilian agency, human security, Arctic security, intersectional methodologies

 

Born in the Netherlands and raised in Canada, she obtained her education in Canada at Concordia University in Montreal, Quebec (Bachelor in Science) and at the University of Alberta in Edmonton, Alberta (Masters of Arts and PhD in Political Science). Hoogensen Gjørv has taught for over 20 years, and supervised students at the masters and PhD levels for over 10 years. Her teaching is heavily informed by her research projects, including the International Polar Year project “The Impacts of Oil and Gas Activity on Peoples of the Arctic using a Multiple Securities Perspective”, funded by the Norwegian Research Council, Evaluation of Norwegian approaches to civil-military interaction in Afghanistan (funded by UiT), Arctic Extractive Industries PhD program (with University of the Arctic, funded by SIU), and currently the NORRUSS (Norwegian Research Council) funded project on indigenous territorial rights in Russia. She most recently was awarded funding through the NATO Science for Peace and Security Programme for her project on civilian agency in hybrid warfare scenarios (ResilientCivilians). Her specialty is international relations in general, and more specifically, security studies. She writes about international relations theory, security theory, security in the Arctic, and civil-military interaction (both in Arctic as well as international operations settings, such as Afghanistan). See the list below for recent publications.

She was one of ten appointed members to the Norwegian National Commission to Evaluate Norway's efforts in Afghanistan https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/afgahnistanutvalget/id2502820/    

 


Phone: +4777644390
Research areas:

Samisk samtidsreligion, urfolksreligion

Leder av forskningsprosjektet Indigenous Religion(s). Local Grounds, Global Networks, NFR 2015-2020


Phone: +4777660509
Research areas:

Trolldomsprosessene i Finnmark

Trolldomsprosessene i Skottland

Regine Normann

Narratologi

Diskursanalyse

Thomas von Westen

Isaac Olsen

Tidlig utdanningshistorie