Kristendom

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777660469
Research areas:

Religionsdidaktikk, religion i norsk utdanningssektor læstadianismen, religion og kommunikasjon/media, samisk religion, religionsvitenskapelig teoriutvikling og faghistorie, diskursanalyse, læreplan- og lærebokanalyse, utdanningshistorie.


Phone: +4777644363
Research areas:

- religionsfilosofi

- fenomenologi

- kroppens fenomenologi og teologi

- hverdagsspråksfilosofi

- krysningspunkter mellom det hverdagslige og det hellige

- religionsestetikk og estetisk teori

- teologiske grunnlagsspørsmål

- teologisk antropologi

- erindring og religion