Lokaldemokrati

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777644338
Research areas:

Kommunenes omdømmebygging, kommunalt lederskap, reformer i kommunene, demokratiteori


Phone: +4777645641
Research areas:

1) Komparativ politikk med vekt på demokratisering

2) Valg og demokrati på lokalt, nasjonalt og overnasjonalt plan

3) Komparative forskningdesign

4) Sikkerhetspolitikk og internasjonaliseringen av Forsvaret


Phone: +4777644310
Research areas:

Offentlig politikk med særlig vekt på samhandlingen mellom det sentrale og lokale styringsnivået, helsesamhandling, beslutningsprosesser og vilkårene for lokaldemokrati i kommunene.

Deltar i instituttets forskningsgruppe Local Democracy Research Group (LDR)

Prosjektdeltakelse
- Kommunale vekstvedtak, NAVF-prosjekt
- Beslutningsstruktur og fordelingsutfall ved innføring av Nytt Inntektssystem, NAVF-prosjekt (Kommunelovprogrammet)
- Mot nye former for samhandling mellom staten og kommunene?, (prosjektleder) NFR-prosjekt med en stipendiat
- Globalisering nedenfra (NFR-prosjekt)

Formidling og popularisering
Fast gjesteskribent i Nordlys høst 97/vår 98.  Forelest bla på Høgskolene i Bodø og Alta, kurs for kommunale ledere i Bodø, norske og russiske tjenestemenn i Alta og på tjenestemannsakademiet i Murmansk(invitert av det norske konsulatet).  Forelest på flere av Etter/videreutdanningstilbudene ved IST.  Foredrag på Lokaldemokratikonferansen 1999, arr. KS. Foredrag Valglovsutvalget.  Div. avis- ( bla Aftenposten og Dagens næringsliv) og radiointervjuer om kommunalpolitikk og offentlig politikk generelt. 
Kronikk Aftenposten 30.08.00 og 22.08.01
To innlegg i ”Tromsøflaket” om universitetets personalpolitiske filosofi.
Kronikk i KS-nytt, nr3, 2000
Foredrag NSFs etterutdanningskonferanse 2001, Stavanger 26.04.01
Foredrag Statens topplederkonferanse 25.09.01., arr. AAD
Diverse foredrag for kommuner, fylkeskommuner og statlige etater.

Undervisning
Veileder hovedfags-/masterstudenter og dr.polit-studenter.  Faglig medansvarlig for utarbeidelse av viderutdanningstilbud for rådmenn i Norden (Unikom/IST).  Forelest på grunn-, mellom- og hovedfagsnivå, BA- og MA- nivå, IST.   Sensor UiO, UiB, HiB, HiL
Deltatt i en rekke interne og eksterne bedømmelseskomiteer (stipendiat- og førsteamanuensisvurderinger, doktorgradskomiter).

Undervisningstema
Offentlig politikk, ledelse og styring, kommunalpolitikk og politisk teori