Norsk språk

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777646587
Research areas:

Språk og samfunn-gruppa:

https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=223980


Phone: +4777645361
Research areas:

Historisk (nordisk) språkvitskap, morfologi, leksikon, ordlaging

Norrønt, norsk språk, språkendring

Open vitskap, digital humaniora


Phone: +4777644238
Research areas:

Har først og fremst arbeidd med det mellomnorske diplommaterialet og bygdemålstekster fra eldre nynorsk tid og undersøkt den morfologiske og syntaktiske utviklinga fra norrønt til moderne norsk med særlig fokus på mellomnorsk leddstilling og på utviklinga av de grammatiske kategoriene subjekt og objekt. Har også skrevet om moderne standard- og dialektsyntaks.

Utgitte bøker:

 


Phone: +4777646175
Research areas:

 

  • Flerspråklighet og språklig mangfold
  • Sosiolingvistikk
  • Nordnorske språkforhold i og utenfor klasserommet